2%

Prevederea 2% permite persoanelor fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie non-profit. Astfel, puteţi hotărî să direcţionaţi 2% din impozitul datorat Statului pentru a contribui la promovarea sănătăţii copiilor şi tinerilor din Cluj. Dacă nu veti direcţiona aceşti bani, ei vor rămâne la Bugetul de Stat. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.doilasuta.ro

Ce trebuie să faceţi?

Trebuie doar să completaţi una din cererile următoare. Folosiţi declaraţia 230 dacă în anul precedent aţi avut numai venituri din salarii sau declaraţia 200 dacă în anul precedent aţi avut şi venituri din alte surse sau numai venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor etc).

Completaţi datele d-voastră în prima parte a documentului, semnaţi şi trimiteţi cererea fie la Direcţia financiară din localitatea în care aveţi domiciliul în buletin, fie la sediul Asociaţiei noastre, din str. Rene Descartes, nr. 6, Cluj-Napoca , 400486, iar noi o vom depune la finanţe în locul d-voastră.


  • Newsletter