Dacă doriţi să fiţi parte la promovarea şi protejarea sănătăţii copiilor şi tinerilor faţă de pericolul consumului de droguri, alcool sau tutun, o puteţi face în mai multe feluri:

Sponsorizari (pentru firme)

O parte dintre proiectele derulate de Asociaţia Preventis beneficiază de sprijin financiar din partea unor firme din România. Apreciem foarte mult implicarea lor socială! Şi firma d-voastră poate să ajute la protejarea copiilor faţă de droguri şi alcool.

Cine poate sponsoriza?
Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către un ONG.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?
20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei.

Care este baza legală?
Extras din codul fiscal – Cap.III, Art.31:
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Ce trebuie să faceţi?
Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare între firmă şi Asociaţia Preventis, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. După virarea banilor, puteţi primi un raport legat de felul în care s-au folosit aceşti bani şi cu ce rezultate.

Donaţii (pentru persoane fizice)

Multe din activităţile derulate de Asociaţia Preventis beneficiază de sprijin financiar din partea unor persoane sau grupuri de persoane din România. Le suntem profund recunoscători! Fără sprijinul lor financiar, multe activităţi de prevenire şi consiliere nu ar fi avut loc.

Cum puteţi dona?

 • contactându-ne la sediul nostru, unde veţi primi chitanţă în schimbul sumei donate;
 • prin virament bancar în contul Asociaţiei Preventis:
  RO61 RNCB 0106 0265 8430 0001 (lei)
  BCR Cluj, Str. Ghe. Bariţiu Nr. 10-12
  Cod SWIFT RNCB Robu
 • prin mandat poştal, completat cu datele de mai jos, purtând menţiunea “donaţie”;
  Asociaţia Preventis
  Str. Rene Descartes, nr. 6, 400486 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Cod fiscal 17896437
  RO61 RNCB 0106 0265 8430 0001 (lei)
  BCR Cluj, Str. Ghe. Bariţiu Nr. 10-12
  Cod SWIFT RNCB Robu

 

 


 • Newsletter